Her har jeg tenkt å legge ut den del Arduino-stoff. Det finnes jo veldig mye på nettet fra før, men det er ikke så enkelt å finne noe på norsk. Jeg har laget ganske mye i skolesammenheng, og har rett og slett tenkt å "open-source" det aller meste av dette stoffet. Elektronikk og spesielt programmering av mikrokontrollere har etter hvert blitt både jobb og hobby for meg, og hva som er laget i jobb- og hobby-sammenheng er vanskelig å skille. Hvis det stoffet kan inspirere noen unge gründere i tillegg til våre elever på skolen er det jo kjempebra!

Det er mulighet til å lage seg en bruker og kommentere eller stille spørsmål for hver artikkel. Er det interesse for det, kan jeg også sette opp en forum-modul, men det får vi eventuelt ta ved behov.