Løkker

  Løkker / Loops

  I C/C++ er det 3 forskjellige løkkestrukturer: for-løkker, while-løkker og do-while-løkker.

  Den mest brukte er for-løkker, så vi starter der:

  for-løkke

  for-løkken består av 3 deler:

    -startverdi
    -logisk test (sann eller usann, 1 eller 0, HØY eller LAV)
    -oppdatering av teller

  Et eksempel:

  for(teller=0;teller<20;teller++){
    //Koden som skal utføres
    Serial.println(teller);
    delay(200);
  }

  Først settes teller-variabelen til 0. Deretter tas den logiske testen: er teller mindre enn 20?

  Er den det, utføres koden i kodeblokken (innenfor { og } ). Til slutt oppdateres telleren (teller++ betyr at teller økes med 1 i dette tilfellet) og den logiske testen gjøres på nytt.

  For å lage en uendelig loop kan vi skrive:

  for ( ; ; ) { /*koden her */ }

  while-løkke

  while-løkken har tilsynelatende en enklere oppbygging, og består bare av en logisk test:

  teller=0;

  while(teller<20){
    //Koden som skal utføres
    Serial.println(teller);
    teller++;
    delay(200);
  }

  Selv om strukturen her er enklere, er det kanskje mer å passe på. Før loopen starter, må en sette start-verdien. Testen gjøres deretter, og hvis testen er «sann» kjøres koden. Hvis løkken skal fungere må telleren oppdateres inne i løkken. Deretter kjøres testen på nytt.

  Den logiske testen må nødvendigvis ikke bestå av en test av en tellevariabel; den kan like gjerne være en test av om en knapp tilkoblet mikrokontrolleren er trykt inn, som vi kommer tilbake til senere.

  For å lage en uendelig loop med while skriver vi: 

  while(1){ /*kode her */ }

  1 vil naturlig nok aldri bli noe annet enn «sant», så koden vil kjøre for evig.

   

  do-while-løkke

  do-while-løkken er veldig lik while-løkken, men det er en viktig forskjell: den logiske testen gjøres etter kodeblokken, og dermed vil koden uansett kjøres minst en gang:

  teller=0;

  do {
    //Koden som skal utføres
    Serial.println(teller);
    delay(200);
    teller++;
  } while(teller<20);

  Også her kan vi lage en uendelig loop : 

  do {/*kode her */ } while(1);

  Som før vil 1 naturlig nok aldri bli noe annet enn «sant», så koden vil kjøre for evig.

   

  Oppgaver:

  1: Få Arduino først til å regne fra 50 til 100, og så ned fra 150 til 100. Skriv tallene til seriporten. (Tips: teller--  betyr teller=teller-1 ) 

  2: Skriv et program med en teller-variabel som:

            -Bruker en for-loop til å telle fra 5 til 55, og viser verdiene på serieporten med ca. 5 verdier i sekundet.

            -Bruker en while-loop med samme teller-variabel og teller videre til 250. Vis 10 verdier i sekundet.

            -Bruker en do-while-loop til å telle ned igjen til 5, og viser 20 verdier pr sekund

            -Starter på nytt (uendelig loop)

   

   

  Løsningsforslag

  Oppgave 1

  /* Få Arduino først til å regne fra 50 til 100, og så ned fra 150 til 100. 
  * Skriv tallene til seriporten. (Tips: teller--  betyr teller=teller-1 )
  */

  void setup() {
     // put your setup code here, to run once:
     Serial.begin(9600); //Setter opp serieporten til å kommunisere på 9600 baud
  }

  void loop() {
     int teller; // Definerer en tellevariabel
     for (teller=50;teller<=100;teller++){ // Teller fra 50 til og med 100
        Serial.println(teller); //Skriver telleren ut på serieporten
     }
     delay(1000); //Pause 1 sekund
     for (teller=150;teller>=100;teller--){ // Teller fra 150 ned til og med 100
        Serial.println(teller); //Skriver telleren ut på serieporten
     }
     delay(1000); //Pause 1 sekund
  }

  Oppgave 2

  /*Oppgave 2: Skriv et program med en teller-variabel som:
  -Bruker en for-loop til å telle fra 5 til 55, og viser verdiene på serieporten med ca. 5 verdier i sekundet.
  -Bruker en while-loop med samme teller-variabel og teller videre til 250. Vis 10 verdier i sekundet.
  -Bruker en do-while-loop til å telle ned igjen til 5, og viser 20 verdier pr sekund
  -Starter på nytt (uendelig loop)
  */
  void setup() {
  Serial.begin(115200); //Setter hastigheten på serieporten til 115200 baud
  }

  void loop() {
     int teller; // Lager en tellevariabel som brukes i hele programmet
     for (teller=5;teller<=55;teller++){
        Serial.println(teller); //Skriver ut telleren til serieporten
        delay(200); // Pause på 200 millisekunder gir ca 5 verdier i sekundet
     }
     while(teller<250){
        teller++; // Øker telleren med 1
        Serial.println(teller); //Skriver ut telleren til serieporten
        delay(100); // Pause på 100 millisekunder gir ca 10 verdier i sekundet
     }
     do {
        teller--; //Reduserer telleren med 1
        Serial.println(teller);
        delay(50); // Pause på 50 millisekunder gir ca 20 verdier i sekundet
     } while(teller>5);
  }   

  Neste artikkel -->

  Søk på siden

  © Lilleholt.no 2020
  Free Joomla! templates by Engine Templates