Serial plotter er et veldig nyttig verktøy, hvor en kan vise verdier grafisk når Arduino'en er koblet til PC via USB.
Programmet må sende rene tallverdier, separert med enten komma eller mellomrom. Som vi skal se av eksemplene, kan plotteren vise enten en enkelt verdi, eller flere verdier i samme plott.

Plotteren takler både heltall og flyttall.

Hvis plotteren skal vise verdier med raske endringer kan der være lurt å sette opp hastigheten på serieporten en del.
I eksemplene under har vi satt hastigheten til 115200 baud, men det er mulig å kjøre på enda høyere hastighet.

Serial Plotter kan startes fra hovedmenyen under "Verktøy", eller med hurtigtasten <Ctrl>+<Shift>+L.

Eksempel program 1:
Dette programmet gjør ingen målinger, men viser en enkel teller som går fra 0 til 255 om og om igjen. Dette skal gi et "sagtann"-bilde.

void setup(){
   Serial.begin(115200); //Starter opp serieporten med hastighet på 115200 baud
}

void loop(){
   for(int teller=0;teller<256;teller++){
      Serial.println(teller);
      delay(10);
   }
}

Serial Plotter Sagtann

Eksempel program 2:

Eksempel med "Joystick" som vist på bildet. Denne er koblet til to analoge innganger, pluss en digital inngang. De analoge inngangene leser X- og Y-aksen, mens den digitale inngangen leser bryter kanppen som aktiveres når "stikka" trykkes ned. Programmet skriver først ut to verdier, 0 og 1024, for å hindre at plottet skalerer automatisk hele tiden. Denne effekten kan du se hvis du kommenterer ut linja "Serial.print("0,1024,"); "

void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(2, INPUT);
}

void loop() {
Serial.print("0,1024,"); // For å få en fast størrelse på Y-aksen
if(digitalRead(2)) {
Serial.print("700,");
} else {
Serial.print("400,");
}
Serial.print(analogRead(A0));
Serial.print(",");
Serial.println(analogRead(A2));
delay(20);
}

Oppkoblingen:

Arduino med joystisk

Serial plotter:
Serial Plotter Joystisk
Det som skrives til serieporten:
Verdier på Serial Monitor